Alena

Zvarová Bašistová

Alena

Zvarová Bašistová

Alena

Zvarová Bašistová

61.

61.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

28.

28.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Pekný deň priatelia a priateľky. Som manželka, mama, dcéra, sestra, priateľka, susedka, docentka, odborníčka na sociálnu oblasť a vysoké školstvo ale hlavne a predovšetkým žena, ktorá je vždy ochotná načúvať a pomôcť. Ako poslankyňa NRSR som pre Vás v rokoch 2016-2021 presadila mnoho funkčných zákonov. Neobjavila som sa medzi Vami “len dnes” ale pomáham mnohým z Vás systematicky a pravidelne už niekoľko rokov aj prostredníctvom mojej nadácie Ochranné krídla už od roku 2010.

Čo by som chcela pre Vás presadiť ako
krajská a mestská poslankyňa, ak získam Vašu podporu v nasledujúcich 4 rokoch:

NA ÚROVNI KRAJA BUDEM BOJOVAŤ a PRESADZOVAŤ:

1. Rekonštrukciu, vybudovanie ciest, mostov.
2. Budovanie kanalizácie v obciach.
3. Podporu cestovného ruchu.
4. Rekonštrukciu kúpeľov.
5. Rekonštrukciu, vybudovanie Domovov sociálnych služieb a iných sociálnych zariadení v kompetencii VÚC.
6. Spravodlivé manažovanie a financovanie nielen verejných ale aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
7. Rekonštrukciu, vybudovanie a dostupnosť škôl, škôlok, jaslí a materských centier.
8. Rekonštrukciu, vybudovanie a dostupnosť športovísk.
9. Rekonštrukciu, vybudovanie a dostupnosť kultúrnych centier.
10. Dostupnosť služieb všeobecných aj špecialistov lekárov a vytvorenie podmienok, aby prišli na východ Slovenska.

AKO MESTSKÁ POSLANKYŇA BUDEM PRESADZOVAŤ:

1. Pravidelnú úpravu a údržbu ciest, nielen ich “štopkanie”.
2. Vybudovanie novej plavárne.
3. Debarierizáciu, úpravu a údržbu chodníkov, osadenie lavičiek a smetných košov k nim.
4. Vybudovanie parkovacích domov na vhodných mestských pozemkoch.
5. Zníženie daní z nehnuteľností.
6. Terénnu sociálnu práca ako pomoc pre seniorov, ľudí s ŤZP, rodiny s deťmi a ľudí, a pre tých, ktorí to potrebujú.
7. Podpora športovým klubom.
8. Budovanie resp. rekonštrukcia a hlavne dostupnosť vhodných mestských objektov pre potreby sociálnych zariadení (Domovy sociálnej služby, Zariadenia sociálnej služby, Špecializované zariadenia, Nocľahárne a pod.)
9. Budovanie resp. rekonštrukcia a dostupnosť vhodných mestských objektov pre potreby rodinných a materských centier.
10. Budovanie nájomých a sociálnych bytov.

Toto všetko sa dá reálne v našom KRAJI a MESTE ZMENIŤ. Osobne, férovo a odborne.

„Naučila som sa, že ľudia zabudnú, čo si povedal alebo čo si urobil. No nikdy nezabudnú, ako sa pri tebe cítili.“ – Maya Angelou

Ďakujem za Vašu podporu

Vaša Alena🍀