Alexandra

Fischerová

Alexandra

Fischerová

Alexandra

Fischerová

8.

8.

Kandidát na poslanca mesta Juh

Kandidát na poslanca mesta Juh

Volám sa Alexandra Fischerová, narodila som sa, vyrastala som a vzdelávala som sa
v Košiciach. So svojou rodinou žijem v Košiciach.
V rodinnej potravinárskej spoločnosti pôsobím ako výkonná riaditeľka. Som vydatá,
mám dvoch dospelých synov.
Som pracovitá, zodpovedná a lojálna.
Košice sú moje mesto.
Moje mesto je moja alma mater.
Som pripravená odovzdať všetko čo viem.
Všetky Vaše hlasy som pripravená vypočuť a premeniť na činy.
Moje priority sú:
1. sociálna oblasť
 obnoviť finančný príspevok na stravovanie pre seniorov
2. životné prostredie
 zabezpečenie vlastného tímu zamestnancov na dodržiavanie čistoty a poriadku v
mestskej časti
3. efektívny miestny úrad
 efektívny v hospodárení
 efektívny v investovaní
 efektívny v riešení problémov obyvateľov Juhu
 efektívny v riešeniach