Andrej

Danečko

Andrej

Danečko

Andrej

Danečko

4.

4.

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever