Miroslav Hudák

moje volebné ciele: -    usilovať sa o napĺňanie vôle ľudí - byť ich [...]