Cyril

Betuš

Cyril

Betuš

Cyril

Betuš

2.

2.

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce