Dávid

Demečko

Dávid

Demečko

Dávid

Demečko

14.

14.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

– v súčasnosti pôsobím ako viceprimátor v Spišskej Novej Vsi, kde získavam skúsenosti v riadení samosprávy a spolu s kolegami sa snažíme priniesť nové nápady pre zlepšenie života občanov

– ako bývalý prednosta okresného úradu poznám problematiku štátnej správy a pôsobil som ako vysokoškolský pedagóg na Prešovskej univerzite

– priniesť do regiónu Spiša vysokú školu technického zamerania je našou výzvou a cieľom (začaté rokovania s TUKE, FVT v Prešove)

– ako tréner a manažér Športového klubu basketbalu dievčat SNV viem, že podpora športu, detí a mládeže sa musí zprofesionalizovať a KSK musí byť silným partnerom a nie pozorovateľom

– pomoc pri modernizácii centra pre deti a rodiny pri Spišskej katolíckej charite na Spiši

– zvýšenie kapacity Zariadenia núdzového bývania pri Spišskej katolíckej charite na Spiši a zlepšenie jeho financovania z KSK

– založiť mládežnícky parlament okresu SNV po vzore MP Spišská Nová Ves, ako hlas mladej generácie a priblížiť im fungovanie obcí, miest a krajov, aby sa stali rovnocenným partnerom s poradným hlasom

– Rada Seniorov – systematická podpora z kraja