Dominik

Frajkor

Dominik

Frajkor

Dominik

Frajkor

2.

2.

Kandidát na primátora mesta Sečovce

Kandidát na primátora mesta Sečovce

21.

21.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Prečo by ma mali voliť?

 

 • Pretože viem, že politika je vlastne neustála diskusia a debata so všetkými, bez ktorej sa nikam nedostaneme, a že aj opozícia musí dostať priestor. A ak nebudeme hovoriť s občanmi a reagovať na ich pripomienky, nič neurobíme.
 • Pretože som presvedčený, že práve mestá a obce sú tými, ktoré tvoria bohatstvo tohto štátu a musia byť partnerom štátu, ktorý ich počúva, nie im nariaďuje.
 • Pretože mám okolo seba silný tím ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť.
 • Pretože sa nevyhováram, že zmeny nie sú možné, ale naopak, ukazujem cestu aj skeptikom.
 • Pretože chcem byť vzorom v tom, že všetok svoj čas a energiu nebudem venovať sebe, ale pomoci ľuďom.
 • Pretože vždy som bol zástancom toho, že činy sú viac ako rečnenie a sťažovanie. Výhovorky vie hľadať každý.

 

Volebný program:

 • namiesto trávnatých plôch v mestách a obciach vytvoriť tzv. obecné lúky, ktoré v časoch horúčav výrazne pomáhajú ochladzovať vzduch, zadržiavajú vlahu a skrášľujú naše prostredie. Zároveň vytvárajú dobré podmienky pre udržanie mikro ekosystémov. A okrem toho je to aj spôsob ako ušetriť výdavky na údržbu obecnej zelene,
 • modernizácia, odstránenie havarijných stavov a zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ a ZŠ, tak, aby učitelia a deti pracovali v moderných, príjemných a bezpečných priestoroch a aby sa riaditelia škôl mohli sústrediť na iné veci, ako na riešenie havárií, opadaných omietok, zatekajúcich striech a pod.,
 • zamerať sa na miesta bez zelene (vydláždené ulice, parkoviská, veľké betónové plochy), na hľadanie riešení pre zachytávanie dažďovej vody a zvyšovanie ich priepustnosti,
 • zabezpečenie čerpania eurofondov v oblasti dopravy a v maximálnej miere ich využiť na zásadné zvýšenie kvality a bezpečnosti našich ciest,
 • efektívne čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • zvýšiť kvalitu, dostupnosť a efektívnosť sociálnych a zdravotných služieb,
 • pripravíme stratégiu pre vyrovnávanie sa s klimatickými zmenami,