Dušan

Havrila

Dušan

Havrila

Dušan

Havrila

16.

16.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

9.

9.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

– V Košiciach pôsobím ako ev.a.v. farár a učiteľ( MŠ, ZŠ, SŠ) vyše 30 rokov

– Z tento čas som pôsobil aktívne na rôznych
cirkevných a spoločenských pozíciách

– Som spoluzakladateľ doteraz fungujúceho
a v meste Košice aktívneho Ekumenického
spoločenstva

– Angažujem sa v oblasti školstva. Som učiteľom na
Evanjelickom gymnáziu J.A. Komenského. Založil
som dve cirkevné materské školy. Bežnú
a špeciálnu. V súčasnosti zastupujem zriaďovateľa
MŠ v administratívnych veciach.

 

– Som aktívnym členom komisie cirkvi v meste Košice
a na Košickom samosprávnom kraji.

– Okrem oblasti školstva, kultúry a ekumény sa
angažuje aj v sociálnej sfére pomoci ľuďom v núdzi

– Vo všetkých týchto oblastiach sú rezervy
a nedoriešené veci. Ľudia majú obavy a strach
z aktuálnej politickej a sociálno – ekonomickej
situácie. Ľudia majú pochybnosti a veľkú nedôveru
voči všetkému, čo sa spájame s politikou
a politikmi.

– Svojim vstupom do komunálnej politiky vidím
priestor na získanie dôvery voči politikom na
všetkých stupňoch spoločenského a politického
života. Som presvedčený, že mnohé veci sa dajú
urobiť lepšie, slušnejšie, systematickejšie a úžitok
prinášajúce občanom mesta i regiónu. Chcem byť
vaším HLASOM všade tam, kde je potrebné „stratiť“ slovo pre dobro a dobré veci osobné
i spoločné…

– Záleží mi na tom, aby občania mestskej časti
Košice – Starého mesta, mesta Košice i KSK mali
istotu, že ich problémy a starosti od čistoty
v meste, cez parkovanie až po bezpečné mesto
budú nie len vypočuté ale aj riešené.

Svoju ochotu a dobrú vôľu pre moju
podporu môžete vyjadriť označením
nasledovných čísel:
Staré mesto – číslo 6
Mesto Košice číslo 9
Košický samosprávny kraj číslo 16