Dušan

Trnka

Dušan

Trnka

Dušan

Trnka

57.

57.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

26.

26.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Mojou kandidatúrou na poslanca mestkého zastupiteľstva a poslanca  VÚC sa chcem aktívne angažovať o:

  aktívnu dopravu v zdravom meste 

– zvyšenie rozpočtu pre športove kluby v        Košiciach  a  Košickom kraji

– zvýšenie čistoty v meste a kraji

– analýzu kvalitných športovych dát

-plánovanie  šoortových  aktivít

– budovanie nových športovísk v meste a kraji

– spravodlivé rozdelenie dotácii pre športujúcu mladež v meste  a kraji

– zlepšenie podmienok na aktívny  životý štýl dobudovaním  chodníkov , parkov , vodných plôch , športovísk, telocviční a cyklotrás

– zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy na základných  školách v Košiciach 

– zriadenie organizácie ktorá zastresí   Šport na území mesta Košice

– aktívne  zapojenie developerov a investorov pri výstavbe  športových projektov

– nastavenie noveho spôsobu riadenia mesta -dôsledné  dodržiavanie a pochopenie reálnych potrieb všetkých  štyroch  úrovní športu – Rekreant , Amater, Profesional , Fanúšik

Verím , že moje skúsenosti  a odbornosť pomôžu k zlepšeniu  starostlivosti o šport v Kosiciach a Košickom kraji ku prospechu Vas Kosicanov .

                Všetci spolu silnejsi