Dušana

Sobodová

Dušana

Sobodová

Dušana

Sobodová

3.

3.

Kandidát na starostku MČ Dargovských Hrdinov

Kandidát na starostku MČ Dargovských Hrdinov

11.

11.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

21.

21.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Moje predchádzajúce poslanecké skúsenosti, ktoré som získala ako poslankyňa v MČ  Košice – Dargovských hrdinov a  prevažujúce pozitívne hodnotenia voličov, inšpirovali ma k rozhodnutiu, uchádzať sa v blížiacich sa voľbách do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o  poslanecký mandát.

S veľkou úctou a rešpektom, ale i vďačnosťou za povzbudzovanie elektorátu v mojej poslaneckej činnosti, rozhodla som sa preto uchádzať sa o podporu voličov z košickej MČ Dargovských hrdinov.

V programe, ktorý týmto, zostručnený predkladám na posúdenie a pripomienkovanie vám, váženým obyvateľom MČ Košice-Dargovských hrdinov je stručný náčrt môjho programu predovšetkým:

– zlepšenie životného prostredia MČ Košice -Dargovskych hrdinov

– zvýšenie kvality zdravotníckej starostlivosti

– viac a spravodlivejšie odmeňovanej práce

– pozornosť seniorskej komunite, deťom a    mládeži

– zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry

– podpora občianskych aktivít obyvateľov sídliska Dargovských hrdinov zapájaním do spoločných projektov na prospech celej komunity, zapájanie sa do všeobecne prospešných aktivít a ich tvorivého priebežného hodnotenia a aktuálne doplňovanie týchto a ďalších programov.

Spoločné aktivity občanov a ich zástupcov v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja majú pri spoločných činnostiach veľa šancí na úspech.

Sľubujem, že v týchto aktivitách vždy rada uvítam vašu pomoc i pripomienky.