Erik

Timko

Erik

Timko

Erik

Timko

51.

51.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Som hrdým Slovákom a srdcom východniar. Spoločne s manželkou a tromi deťmi vedieme usporiadanú a šťastnú domácnosť. Práca starostu obce Horovce ma napĺňa, baví a je pre mňa významnou časťou môjho života. Z tejto pozície veľmi dobre a rozsiahlo poznám potreby a požiadavky obcí a ich občanov v našom regióne:

  • Je dôležité, aby ponuka sociálnych služieb a sieť sociálnych zariadení v regióne bola značne početnejšia, ľahšie a rýchlejšie dostupnejšia.
  • V našich obciach je veľmi dôležité a zároveň akútne budovať technickú infraštruktúru, ktorá je v značnom meškaní – vodovody, kanalizácie, chodníky, športoviská a iné.
  • Dôležitosť diaľnice na východ od Košíc je opodstatnená, a teda jej realizácii bude potrebné venovať aj naďalej značnú pozornosť.