Ján

Lörinc

Ján

Lörinc

Ján

Lörinc

26.

26.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

starosta obce Budkovce

-vek – 51 rokov

-kandidujem tretie volebné obdobie

Program:

-odkanalizovanie obci /60% obci nemá kanalizáciu/ a prístup k pitnej vode

– oprava ciest v správe obci

– prístup k primárnej lekárskej starostlivosti v obciach

– rekonštrukcia kultúrnych  pamiatok

– poriadok, čistota a bezpečnosť

– pomoc seniorom a soc. slabším

– rozvoj športu na dedinách