Ján

Martinásek

Ján

Martinásek

Ján

Martinásek

3.

3.

Kandidát na poslanca mesta MČ Krásna

Kandidát na poslanca mesta MČ Krásna

Ján Martinásek
Košice-Krásna
Kandidát na poslanca do miestneho a mestského zastupiteľstva.

Budem presadzovať:
1. Nezvyšovanie daní a poplatkov počas celého volebného obdobia.
2. Ochranu práv občanov a obyvateľov.
3. Zlepšenie infraštruktúry.
4. Zjednodušenie administratívy.
5. Podpora sociálnych projektov, podnikov a sociálna výpomoc obyvateľom.
6. Zlepšenie komunikácie s občanmi a riešenie ich problémov.
7. Garancia parkovania pre obyvateľov v blízkosti ich bydliska.
8. Bezpečnosť v mestskej časti a v celom meste.
9. Participácia občanmi na tvorbe územného plánu.
10. Zachovanie mestskej zelene a vytváranie nových možností hobby, zábavy a oddychu.
11. Ochrana práv občanov.
12. Priateľské podnikateľské prostredie.