Ján

Rovňák

Ján

Rovňák

Ján

Rovňák

42.

42.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Body:

1. Zbavenie regiónu dlhodobej enviromentálnej záťaže vplyvajucej na zdravie obývatelstva.

2. Podpora rozvoja kúpelnictva na zvýšenie dostupnosti pre ľudí v regióne.

3. Využitie dostupných geotermálnych zdrojov na zmiernenie nárastu cien energii.

4. Podpora rozvoja turizmu v regióne.

5. Dostavba diaľnice k hraniciam s Ukrajinou.