Ján

Sokol

Ján

Sokol

Ján

Sokol

63.

63.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Niečo o sebe.

  1. Volám sa JUDr. Ján Sokol, mám 59 rokov a bývam v obci Bidovce. Som absolventom právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a titul JUDr. som získal obhajobou rigoróznej práce z oblasti obchodného práva. Ako právnik sa profesionálne venujem výkonu súdnych a iných rozhodnutí. 

Prečo by mal obyvateľ príslušného okresu voliť?

  1. Som poslancom Obecného zastupiteľstva v obci Bidovce už tretie volebné obdobie. Pôsobil som v pozícii zástupcu starostu obce, predsedu Obecnej rady a poslanca obecného zastupiteľstva, takže komunálna politika je mi blízka. Poznám boľavé miesta nie len našej obce, ale aj okresu Košice okolie a som odhodlaný svoje skúsenosti, úsilie a znalosti poskytnúť  v prospech rozvoja nášho regiónu.
  2. Za kľúčovú problematiku nášho okresu považujem budovanie a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, ktorá je v majetku VÚC, riešenie enviromentálnych záťaží, vodohospodársku politiku, ktorá sa vplyvom klimatických zmien dostáva do popredia aj na úrovni VÚC a vytváranie pracovných príležitostí za účelom integrácie marginalizovaných skupín s väčšinovým obyvateľstvom.