Ján

štefan

Ján

štefan

Ján

štefan

29.

29.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

• Narodil som sa 27.3.1981 v Rožňave. Som  Rožňavčan nie len bytom, ale aj srdcom. Tu som sa narodil, tu pracujem a tu žijem. Poznám miestnych ľudí, rozumiem im a chcem im pomôcť. Spája nás náš kraj, snaha o slušný život, spravodlivosť, poctivosť a spoločný záujem o blaho človeka. A kým tu budeme žiť bude nás spájať spoločný osud. A ten si vytvárame sami. Ak ho chceme mať perspektívny musíme sa v mene nás všetkých zomknúť, viac ako kedykoľvek predtým a konať v prospech spoločnosť. Ak chceme rozhodovať za seba musíme konať, konať spolu.
• Od mladosti som sa venoval športu a kultúre, angažoval sa a zúčastňoval mnohých aktivít. Som spoločenský človek, ktorý neplitvá slovami, ale radšej koná a rád si vypočuje iných. Vyrastal som v rodine, kde sa cenili tradície a vážili predkovia. Boli mi vštepované morálne hodnoty ako: ceniť si poctivú prácu a vážiť si človeka. Každého, bez rozdielu koľko má rokov, odkiaľ pochádza a aké má vzdelanie. Na týchto pilieroch som si postavil život, v tejto viere som si založil rodinu a v tomto duchu vychovávam aj svoje deti.
• Po ukončení vysokej školy, s titulom inžinier záhradnej a krajinnej architektúry, som vo svojej profesii niekoľko rokov pracoval mimo okres ako projektant a koordinátor stavieb. Od svojho návratu do Rožňavy, už pätnácti rok, pracujem v štátnej správe. Snažím sa byť aktívnym členom miestneho života a budovať dobré vzťahy, s každým, bez ohľadu na národnosť či politické názory. Zaujímam sa o dianie a politiku na lokálnej i celoštátnej úrovni. Prikláňam sa na stranu rozumu a snažím sa vidieť nielen čo sa deje, ale vidieť za tým súvislosti a pravdu. No ani svojej profesii som sa celkom neotočil chrbtom. Vo svojom voľnom čase vypomáham v rodinnom podnikaní, cez ktoré sa snažím prispieť ku skvalitneniu života v meste i v okrese.
Bol by som rád keby to bolo vo väčšej miere a širšom rozsahu. No hlavne s dlhodobým prínosom pre všetkých, hľadiac na budúcnosť ďalších generácií.

Z toho dôvodu som sa rozhodol kandidovať na poslanca KE VÚC .