Jaroslav

Dvorský

Jaroslav

Dvorský

Jaroslav

Dvorský

3.

3.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

5.

5.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Som operný spevák a žijem Kožiciach od roku 2004, kde som aj sólistom opery v ŠD.

Od decembra 2018 som poslancom mesta Košice, kde sa snaží pomáhať okrem iného aj kultúrnemu rozvoju mesta.

V prípade môjho zvolenia do pslaneckéhozboru VUC chcem naďalej pracovať pre mesto Košice a košický region.

Želám si, aby sme popri pracovných a osobných povinnostiach i každodenných starostiach nezabúdalina veci kultúrne a duchovné.

Záleži mi na tom, aby aj náš region napredoval a prosperoval.