Jaroslav

Hlinka

Jaroslav

Hlinka

Jaroslav

Hlinka

11.

11.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

11.

11.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Som rodák z Košíc – mestská časť Juh, dve dospelé deti, pôvodné povolanie právnik, starosta MČ Košice – Juh, mestský poslanec a poslanec KSK,     záujmy: rekreačne šport a turistika.

 Moje krédo: PRÍSTUPNOSŤ / OTVORENOSŤ / SKÚSENOSŤ

Regionálny volebný program:

  • Životné prostredie: dobrovoľnícke aktivity zamerané na zmiernenie klimatických zmien vytváraním podmienok pre zadržiavanie dažďovej vody budovaním vodozádržných opatrení (záhrady, parkoviská, jazierka, a pod.). Podporovať adaptáciu miest v Košickom kraji aj po vzore mestskej časti Košice – Juh a to najmä zvýšeným počtom vodozádržných aktivít.
  • Regionálny rozvoj: podpora výstavby priemyselného parku Valaliky, ktorý zabezpečí rozvoj zamestnanosti 4 – 5 tis. pracovných miest a eliminácia problémových vplyvov výstavby priemyselného parku na život obyvateľov okresu Košice IV a urýchlené dobudovanie štvorprúdovej komunikácie R2 (obchvat Košíc).
  • Zdravotníctvo: Rekonštrukcia a modernizácia polikliník v správe KSK,  vrátane polikliník Juh a Nad Jazerom.
  • Sociálna oblasť: podpora sociálne ohrozených a vylúčených komunít, ktoré trpia hmotnou a sociálnou núdzou a nezamestnanosťou
  • Šport : podpora projektu výstavby atletickej haly na Alejovej ulici v Košiciach 
  • Cestovný ruch: Rozširovať cyklotrasy vo väzbe na existujúce cyklistické komunikácie a prepájať nimi turisticky atraktívne ciele.             Podporovať dotačné programy na zvyšovanie atraktivity Košického kraja. Ďalej budovať požičovne bicyklov v mestách a obciach