Jaroslav

Kaifer

Jaroslav

Kaifer

Jaroslav

Kaifer

18.

18.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

13.

13.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

43 rook

advokát

ženatý

deti: syn a dcéra

čo chcem urobiť pre MESTO KOŠICE A MČ KOŠICE-JUH:

 • dokončenie modernizácie električkových tratí v mestskej časti Juh a Jazero
 • urgentné riešenie rekonštrukcie chodníkov pri bytových domoch na Juhu
 • dokončenie rekonštrukcie základných škôl
 • vysporiadať sa s narastajúcim počtom nelegálnych osád
 • rozširovanie zastavaného územia mesta Košice a nie je jeho zahusťovanie ktoré prináša neriešiteľné problémy s parkovaním a nenapomáha ani rozvoju mestskej hromadnej dopravy
 • zvýšiť personálne obsadenie mestskej polície, ktoré je vážnym problémom v súčasnej dobe. Úlohou mesta a polície je, a musí byť, aby sa občan cítil bezpečne, ak ide pešo kdekoľvek v centre mesta, a to aj v noci
 • dokončenie futbalového štadióna pre potreby možnosti organizovania a usporiadania zápasov reprezentácie futbalistov SR
 • zníženie daní z nehnuteľnosti

čo chcem urobiť pre KRAJ:

 • rozvoj turizmu, podpora vytvorenia komplexných služieb pre návštevníkov turistických a rekreačných oblastí kraja
 • vytvorenie vodného zábavného sveta – aquaparku
 • stredné odborné školstvo v kraji viac priblížiť potrebám podnikateľských subjektov
 • modernizácia polikliník
 • dynamickejšia a efektívnejšia rekonštrukcia ciest a mostov
 • podpora športu pre mladých