Jindřich

Sosna

Jindřich

Sosna

Jindřich

Sosna

54.

54.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

31.

31.

Kandidát na poslanca mesta Trebišov

Kandidát na poslanca mesta Trebišov

Mám 44 rokov. Som ženatý, otec troch dcér, ktoré ma vo voľnom čase naplno zamestnávajú. Po ukončení vojenskej strednej školy som 17 rokov pôsobil v ozbrojených zložkách nielen na území SR ale aj v zahraničí. 

Som absolventom Dubnického technologického inštitútu a v súčastnosti pôsobím ako vedúci strediska v TS mesta Trebišov. 

Počas môjho života som pôsobil okrem ozbrojených zborov taktiež vo verejnej správe kde som mal možnosť získať množstvo skúseností, ktoré chcem využiť pri rozvoji nášho mesta a celého okresu.

Z predchádzajúceho pracovného a osobného života mám dobrú miestnu znalosť, poznám obyvateľov mesta, nášho okresu a ich potreby. Rád by som zúročil nadobudnuté skúsenosti pri pomoci nášmu mestu a kraju, kde som vyrástol, žijem a vychovávam svoje dcéry.   

Vo voľnom čase sa venujem rodine a spoločným aktivitám ako turistika, bicyklovanie a fitness. 

Naše mesto a okres Trebišov potrebuje kvalitnú infraštruktúru, dostupnú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Netreba zabúdať na podporu nových investícii, turistického ruchu a tvorbe nových pracovných miest. Samostatnou témou je dlho odkladaný problém znevýhodnených –  marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorý už neznesie odklad. Základným kameňom riešenia by mal byť rozvoj a budovanie finančnej gramotnosti, potreba vzdelania a tým potláčať kultúrnu a sociálnu izoláciu v ktorej sa táto skupina obyvateľov dnes nachádza.  

V neposlednej rade bude nutné sa zaoberať obnoviteľnými zdrojmi energie a ich maximálna podpora pri budovaní nielen pre samosprávy ale aj rodiny a jednotlivcov.