Jozef

Tóth

Jozef

Tóth

Jozef

Tóth

58.

58.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

  • mám 35 rokov a som vyštudovaný právnik, aktuálne pôsobím v štátnej správe
  • som zakladajúcim členom politickej strany HLAS – sociálna demokracia a zároveň som predsedom Okresnej organizácie HLAS – sociálna demokracia Trebišov
  • počas mojej pracovnej kariéry som nadobudol skúsenosti s vedením tímu, pričom som pracoval aj na samostatných projektoch
  • mojim záujmom je riešenie reálnych a aktuálnych problémov ľudí v okrese Trebišov, akými sú: podporovanie vytvárania nových pracovných miest priamo v okrese, podpora turizmu, zlepšenie čerpania eurofondov prostredníctvom cielenej pomoci starostom pri realizácii projektov, odstránenie pretrvávajúcich regionálnych rozdielov
  • vo VÚC sa plánujem zamerať na nasledujuce oblasti: ekonomicko – sociálna oblasť, regionálny rozvoj, cestovný ruch, životné prostredie
  • bližšie informácie a kontakt, nájdete na: www.facebook.com/jozef.toth.hlas