Jozef

Bomba st.

Jozef

Bomba st.

Jozef

Bomba st.

3.

3.

Kandidát na poslanca mesta MČ Sídlisko KVP

Kandidát na poslanca mesta MČ Sídlisko KVP

V minulosti som bol členom komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany
zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.
Už 35 rokov pracujem v oblasti bezpečnosti, z toho 17 rokov v ozbrojených zložkách a 18
rokov v bezpečnostných zložkách. V obidvoch zložkách som pôsobil vo vedúcich funkciách.
Som aktívny športovec a funkcionár v oblasti klasickej a naturálnej kulturistiky, kde som
dosiahol viackrát umiestnenia na najvyššej svetovej úrovni.
Za tieto úspechy som bol ocenený:
– Cenou mesta Košice za rok 2007
– Cenou predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Môj program je z tohto dôvodu zameraný na „Bezpečnosť“ a „Rozvoj športu“ v Košiciach.
Metropola východu si žiada bezpečnejšie prostredie pre všetkých obyvateľov.
– Zintenzívnenie spolupráce mestského zastupiteľstva so štátnou a mestskou políciou
v oblasti verejného poriadku a dopravy
– Podpora občanov pri podávaní návrhov na odstránenie nedostatkov v daných
oblastiach
– Podpora rozvoja športu mládeže
– Zlepšenie podmienok pre profesionálny šport
– Vytvorenie športových aktivít pre seniorov