Karol

Horník

Karol

Horník

Karol

Horník

14.

14.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Som jeden z najstarších poslancov KSK (nielen vekom, ale aj služobne-funkciu poslanca KSK vykonávam už 3. volebné obdobie). Pokiaľ by mi obyvatelia rožňavského okresu dali dôveru a opätovne by som sa dostal do Zastupiteľstva KSK:

  • Budem prioritne podporovať  všetko pozitívne, čo sa týka pomoci seniorom.
  • Budem podporovať regionálnu kultúru, školstvo a šport.
  • Budem sa podieľať na neustálom zviditeľňovaní nášho rožňavského regiónu, ktorý má jedinečné kultúrne pamiatky, ľudové tradície a prírodné bohatstvo.
  • Budem pomáhať presadzovať oprávnené požiadavky obcí a miest okresu Rožňava.