Lenka

Babiarová

Lenka

Babiarová

Lenka

Babiarová

3.

3.

Kandidát na poslanca mesta MČ barca, Poľov, Šebastovce,

Kandidát na poslanca mesta MČ barca, Poľov, Šebastovce,

Volam sa Lenka Babiarová a kandidujem za poslanca v mestskej časti Barca a zároveň do mestského
zastupiteľstva Košice.
Môj volebný program pre mestskú časť Kosice-Barca:
– viac detských a športových ihrísk pre deti a mládež
– obnovenie amfiteátra v Barčianskom parku na kultúrne podujatia detí a seniorov
– oprava plotov v parku
– riešenie situácie inžinierskych sieti (cesta, kanál, chodníky, zeleň) na uliciach Janitorová, Zichyho,
Berzeviczyho a zároveň v novej časti Barce
– renovácie materskej škôlky a zdravotného strediska
Volebný program pre mesto Košice :
– celé mesto prichádza do energetickej krízy kde musíme nájsť riešenie pre túto situáciu a tým
riešením sú obnoviteľné zdroje na, ktoré nám môže poskytnúť dotáciu Európska únia, kde by sme
mohli žiadať pre každú mestskú časť dotáciu na solárne panely, ktoré by boli postupne inštalované
pre byty, škôlky, školy, nemocnice a pod.