Marek

Mitterpák

Marek

Mitterpák

Marek

Mitterpák

38.

38.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

34.

34.

Kandidát na poslanca mesta

Kandidát na poslanca mesta

Som rodený Košičan a rád by som Vám ako kandidát na poslanca za stranu HLAS – sociálna demokracia ponúkol svoje niekoľkoročné skúsenosti nadobudnuté pôsobením v miestnej a regionálnej samospráve ako aj v NR SR.

Cieľom poslanca má byť hľadanie, navrhovanie, schválenie a kontrola konštruktívnych riešení, prospešných pre obyvateľov mestskej časti, mesta Košice alebo Košického kraja aj na úkor svojho ega.

  • rozvoj podpory našich dôchodcov, ktorým musíme venovať takú pozornosť, aby  si mohli dôstojne užívať jeseň svojho života a nie obávať sa o svoje prežitie,
  • výstavbou a rekonštrukciou DSS dosiahneme vyššiu kvalitu života seniorov odkázaných na túto službu
  • podporiť rozvoj cestovného ruchu a turizmu nielen propagáciou, ale aj formou investícii do zatraktívnenia vybraných lokalít
  • podpora tvorby pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou
  • rekonštruovať a modernizovať zdravotnícke zariadenia za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
  • podpora mládežníckych športových klubov (športoviská, prenájom priestorov, vybavenie, refundácia časti nákladov na chod klubu)
  • hľadať a podporiť najúčinnejšie riešenia na zadržiavanie vody v krajine,
  • podpora hromadnej dopravy na úkor individuálnej dopravy
  • realizovať rekonštrukcie ciest a mostov
  • za účelom rozvoja MČ/mesta/kraj využívať okrem štrukturálnych zdrojov aj iné finančné zdroje poskytované EÚ