Marián

Sejna

Marián

Sejna

Marián

Sejna

4.

4.

Kandidát na primátora mesta Sobrance

Kandidát na primátora mesta Sobrance

12.

12.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

  • chcem pozitívne ovplyvniť mesto a región, v ktorom žijem
  • jednou z mojich priorít bude dosiahnuť a zabezpečiť viac pracovných príležitostí, bývania pre rodiny, kvalitné školstvo a možnosti využitia voľného času, aby ľudia neodchádzali a ostali žiť v našom regióne
  • chcem ponúknuť riešenia na problémy, s ktorými náš región bojuje:

obnova areálu Sobraneckých kúpeľov

skvalitnenie areálu hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom

vybudovanie relaxačno-oddychových zón a chýbajúcej infraštruktúry pri významných turistických bodoch

podpora a rozvoj folklórneho dedičstva, predvádzania remesiel, tradícií a zvykov v regióne 

budovanie vhodných prepojení existujúcich, ale aj novovytvorených turistických a cykloturistických chodníkov a rozvoj sprievodcovských služieb