Maroš

Proks

Maroš

Proks

Maroš

Proks

18.

18.

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

25.

25.

Kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva - MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

Kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva - MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce