Martin

Kövér

Martin

Kövér

Martin

Kövér

43.

43.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Volám sa Martin Kövér, bývam aj s rodinou v obci Šemša, kde momentálne pôsobím ako starosta obce. Do KSK som sa rozhodol kandidovať za poslanca a uchádzať sa o Vašu priazeň s nasledovným programom. 

  • Presadzovať kvalitnejšie a účelnejšie rekonštrukcie komunikácií, výstavba nových komunikácií
  • Vybudovanie cyklochodníkov v našom regióne
  • Zlepšiť spoluprácu obcí s organizáciami v pôsobnosti KSK
  • Zvýšiť záujem o cestovný ruch v našom regióne a podporiť tradičnú ľudovú kultúru a šport
  • Zlepšiť zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárskej starostlivosti v našom regióne.