Martina

Kolibášová

Martina

Kolibášová

Martina

Kolibášová

20.

20.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

narodená 28.1.1978 v Michalovciach. Po absolvovaní strednej

zdravotníckej školy som od r 1997 do 2003 študovala na UPJŠ Košiciach na fakulte

všeobecného lekárstva. Od 1.1.2004 pracujem ako lekár v nemocnici Š. Kukuru v

Michalovciach.19.4.2010 som absolvovala špecializačnú skúšku v odbore neurológia. Od

mája  2015 zastávam funkciu zástupcu primára neurologického oddelenia.

Pre kandidovanie do VUC som sa rozhodla z viacerých dôvodov. Ako lekár dennodenne

prichádzam do kontaktu s ľuďmi rôznych vekových kategórií, takže citlivo vnímam nielen

situáciu v zdravotníctve, ale aj ďalšie závažné problémy ľudí z nášho regiónu či už sociálne,

ekonomické, problém nezamestnanosti na východe, či situáciu seniorov a sociálne slabších.

Rada by som sa preto podielala na efektívnom  riešení problémov ĺudí z nášho regiónu.

S pozdravom Martina Kolibášová

– Podpora rozvoja zdravotníctva v regione , zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti.

– Využitie zdrojov v regione pre vybudovanie zariadení pre následnú starostlivosť prístupnú pre

našich ľudí a seniorov v regione (doliečovacie zariadenia a kúpele)

– Pomoc seniorom a socialne slabším skupinám

– Riešenie nezamestnanosti v regione, zabrániť odlevu mladých rodín do zahraničia