Matej

Smorada

Matej

Smorada

Matej

Smorada

3.

3.

Kandidát na primátora mesta Medzev

Kandidát na primátora mesta Medzev

61.

61.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

– vybudovanie DSS z bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve a z bývalého školského internátu v Medzeve Strednej odbornej školy agrotechnickej 

– výstavba cyklotrasy Medzev – Štós – Úhorná a Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou – Zádiel, Malá Ida – Bukovec – Hýľov – Zlatá Idka,

– zateplenie a zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou a jeho rozvoj

– zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch

– podpora budovania vodozádržných opatrení a veľkého vodného diela na území Rudohoria

– zvýšenie podpory spolunažívania nemeckej a maďarskej menšiny s majoritou