Milana

Kováčová

Milana

Kováčová

Milana

Kováčová

1.

1.

Kandidát na poslanca mesta MČ Košická Nová Ves, Vyšné Opátske

Kandidát na poslanca mesta MČ Košická Nová Ves, Vyšné Opátske

Ing. Milana Kováčová, rod. Cichanská
Na poste starostky našej MČ
by som sa chcela, okrem samotného dôstojného zastupovania občanov v každodenných otázkach
života v našej obci, naplno venovať týmto úloham:

▶ väčšiu pozornosť venovať potrebám našich seniorov – (zavedenie sociálneho taxíka),
▶ organizácia kultúrno-spoločenských a športových aktivít
▶ vybudovanie ihriska pre deti,
▶ zlepšenie kvality obecnej infraštruktúry; vytvorenie plánu rekonštrukcie ciest a chodníkov,
▶ hľadanie ďalších možností financovania obce – s využitím eurofondov,
▶ čistota , bezpečnosť a podpora športu

a ešte niečo z toho: Ekológia bývania, zeleň v mestách..
Ochrana a tvorba krajiny a princíp udržateľného rozvoja. Zlepšenie životného prostredia a
humanizovanie mestského prostredia
Spoločne za lepšie a krajšie