Miroslav

Hudák

Miroslav

Hudák

Miroslav

Hudák

17.

17.

Kandidát na poslanca mesta MČ Západ

Kandidát na poslanca mesta MČ Západ

moje volebné ciele:
–    usilovať sa o napĺňanie vôle ľudí – byť ich hlasným HLASom,
–    ​uplatňovať demokraciu v praxi – zasadzovať sa o vôľu väčšiny obyvateľov,
–    presadzovať priamu participáciu obyvateľov na strategických rozhodnutiach samosprávy.