Moje priority

Pre obyvateľov košického kraja

Pre obyvateľov Košického kraja

REGIONÁLNY ROZVOJ A RODINY: Podporme veľké strategické projekty a vráťme život do rodín, aby deti neodchádzali na západ za prácou.

„Len výraznými strategickými opatreniami posunieme Košický kraj vpred – zamestnanosť, doprava, životné prostredie, energetika.

  • Dobudovanie logistických centier a modernej infraštruktúry – práca s pridanou hodnotou pre tisíce ľudí

  • Modernizácia širokorozchodnej trate Maťovce – Haniska : práca v logistike, surovinová bezpečnosť

  • Vybudovanie účinného systému vodozádržných opatrení pre boj so suchom – ochrana pred povodňami a aktívne kroky proti suchu, vybudovanie trás pre rodiny v prírode na voľný čas

  • Rozvoj lokalít pre výrobu energie z geotermálnych zdrojov – elektrina, teplo, vodík, rekreácia“

ZDRAVOTNÍCTVO: Lekárom ponúkneme motivačnú dotáciu 25 000 eur, vrátime ich do našich miest a obcí

„Vráťme lekárov do našich obcí, ponúkneme im motivačnú dotáciu 25 000 eur, ak sa zaviažu ordinovať v danej obci 5 rokov. Pokiaľ sa stanem predsedom Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie lekárskej starostlivosti v menších mestách a obciach bude pre mňa absolútnou prioritou.

Ak nebudeme schopní poskytnúť občanom v obciach adekvátne služby, medzi ktorými je zdravotnícka starostlivosť na prvom mieste, tak opustia naše mestečká a obce.“

SOCIÁLNE SLUŽBY: Navýšime kapacity a významne zvýšime kvalitu domovov sociálnych služieb – bez čakania

„V súčasnosti majú domovy sociálnych služieb garantovanú úhradu za celodennú starostlivosť zo zdravotných poisťovní iba 3,30 eur/deň. Pritom úhrada zo zdravotných poisťovní za starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach dosahuje 26 eur/deň.

Mojim cieľom bude dorovnať výšku tohto príspevku, aby boli domovy sociálnych služieb dlhodobo udržateľné a dokázali zaplatiť odborný personál. Z nášho kraja tak nebudú musieť opatrovateľky cestovať za prácou do zahraničia, ale budú môcť pracovať tam, kde sú doma.

Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je navýšiť kapacity a významne zvýšiť kvalitu domovov sociálnych služieb.“

ŠKOLSTVO: Prioritou je mať kvalitné stredné školy, aby na nich mohli študovať aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

„Prioritou sú kvalitne obnovené školy. Vyberieme päť modelových stredných škôl, na ktoré budú prijímané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Košickým samosprávny kraj pomôže 150-tim takýmto žiakom so sociálnym štipendiom vrátane financovania internátneho režimu, aby mohli aj deti zo Spiša, či Zemplína navštevovať kvalitné stredné školy v Košiciach alebo Michalovciach, pretože inak by si to ich rodičia nemohli finančne dovoliť.

Tento pilotný projekt bude realizovaný vďaka viaczdrojovému financovaniu.“

CESTY A MOSTY: Zvýšime kvalitu, znížime cenu. Ich opravy musia byť samozrejmosťou

„KSK spravuje takmer 560 km ciest II. triedy a vyše 1 300 km ciest III. triedy a 660 mostov. Budeme sa o ne starať tak, že naše cesty a mosty budú kvalitné, opravované a rekonštruované podľa platných noriem a robené poctivo a zodpovedne. Zvýšime tak ich kvalitu a zároveň znížime cenu.“

INTEGROVANÁ DOPRAVA: Vytvoríme dostupný systém verejnej integrovanej dopravy. Aby sa autobusom a vlakom oplatilo cestovať po celom kraji, za prácou aj voľným časom.

“Medzimestská doprava a mestská doprava musí na seba nadväzovať. Je potrebné motivovať vodičov, aby zaparkovali svoje autá na záchytných parkoviskách zadarmo a ďalej pokračovali hromadnou dopravou. Parkovať budú zadarmo za splnenia jednej základnej podmienky – k ďalšej ceste využijú mestskú či prímestskú hromadnú dopravu.“