Peter

Švider

Peter

Švider

Peter

Švider

25.

25.

Kandidát na poslanca mesta MČ Dargovských Hrdinov

Kandidát na poslanca mesta MČ Dargovských Hrdinov

–          Som rodený Košičan s nepretržitým bydliskom v MČ Dargovských hrdinov
–          Ako vyštudovaný právnik a politológ sa venujem právu 12 rokov a politickému dianiu 10 rokov
–          Do komunálne politiky chcem zaviesť nové procesy a zefektívniť využívanie verejných zdrojov
–          V rámci môjho pôsobenia chcem zmodernizovať prostredie, v ktorom žijeme a byť k dispozícií
obyvateľom nielen počas poslaneckých dní
–          Budem sa venovať všetkým prijatým podnetom od občanov a ich výsledku ich informovať
Rád by som mal pri mene uvedené tituly JUD. PhDr. Peter Švider, LL.M.
Podnety pre kandidáta na predsedu VÚC:
–          Kultúrny rozvoj regiónu, podujatia pre rodiny
–          Citlivá téma, ale aquapark určite väčšina privíta
–          Jednoznačne rozvoj cyklotrás (veľká skupina ľudí a rodín), napr.: návrh na prepojenie miest
v rámci Košického kraja