KTO SOM ?

Príhovor

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni,

míli obyvatelia Košického samosprávneho kraja,

dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil ako kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja. Volám sa Róbert SUJA, som rodený Košičan a touto cestou chcem poprosiť o podporu každého obyvateľa Košického kraja v tohtoročných voľbách do orgánov vyšších územných celkov na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Zároveň chcem poďakovať za dôveru predsedovi strany HLAS – sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu a celému vedeniu strany HLAS – sociálna demokracia za podporu mojej kandidatúry. Ďakujem, že môžem byť kandidátom v súčasnosti najsilnejšej politickej strany na Slovensku. Veľmi si to vážim a verím, že sa nám podarí spoločný úspech na prospech obyvateľov Košického kraja.

Vážené dámy, vážení páni,

míli obyvatelia Košického samosprávneho kraja,

dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil ako kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja. Volám sa Róbert SUJA, som rodený Košičan a touto cestou chcem poprosiť o podporu každého obyvateľa Košického kraja v tohtoročných voľbách do orgánov vyšších územných celkov na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Zároveň chcem poďakovať za dôveru predsedovi strany HLAS – sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu a celému vedeniu strany HLAS – sociálna demokracia za podporu mojej kandidatúry. Ďakujem, že môžem byť kandidátom v súčasnosti najsilnejšej politickej strany na Slovensku. Veľmi si to vážim a verím, že sa nám podarí spoločný úspech na prospech obyvateľov Košického kraja.

Môj životný príbeh je podobný tisícom východniarov, ktorí opustili svoj rodný kraj či už kvôli práci alebo v hľadaní lepšieho, dôstojnejšieho a inšpiratívnejšieho života. Ja sám som odišiel pred vyše 20 rokmi do zahraničia, aby som sa po čase vrátil na Slovensko a zúročil svoje skúsenosti vo verejnej službe. Mal som možnosť ich využiť v oblasti IT, školstva


a zdravotníctva. Preto dobre poznám pomery na Slovensku, i u nás doma – v Košiciach. Rozhodol som sa pred vás predstúpiť, milí obyvatelia a obyvateľky Košického kraja, plný odhodlania a skúseností, ktoré som za ten čas nadobudol, aby som vám ponúkol iné, moderné a dynamické myslenie vo vedení Košického samosprávneho kraja.

V priebehu rokov strávených v zahraničí alebo pri práci v hlavnom meste som mal možnosť sledovať, aký dopad táto vynútená migrácia zanecháva na našich rodinách a na východnom Slovensku. Nemyslím teraz na ekonomický rozmer, ale mám na mysli najmä dopad na rodiny a medziľudské vzťahy. Život v Košickom kraji sa stal slobodnejším pre jednotlivca, ale menej stabilným pre rodiny. V priebehu posledných 20 rokov nastal presun z väčších rodín a komunít, ktoré pomáhali chrániť svojich najzraniteľnejších členov do menších domácností, rozdelených rodín alebo k individualizmu. Dôvody sú prosté. ”Trh” si žiada, aby sme boli “mobilnejší” a mohli venovať viac času práci a spotrebe. Toto nikdy nebolo typické pre východniarov, ktorí boli vždy rodinne a komunitné založení. Bolo pre mňa nepredstaviteľné, aby sme pred 20 – 30rokmi rozprávali napríklad o chronickej osamelosti seniorov.

Preto som sa rozhodol Košickému kraju vrátiť to, čo mi kraj dal a pridať k tomu ešte niečo navyše, čo bude zodpovedať požiadavkám moderného kraja 21. storočia. Mám snahu ponúknuť ľuďom, žijúcim v Košickom kraji, rodinné zázemie. Vytvárať podmienky, aby sa mladí ľudia so skúsenosťami vracali späť domov, tak ako som to urobil ja. Aby sa potenciál šikovných ľudí koncentroval doma, aby sa Košický kraj stal pre nich atraktívny. Aby bol ešte dostupnejší, zdravší a kvalitnejší pre ľudí, ktorí tu ostali žiť, pracovať či študovať a chcú tu prežiť príjemnú jeseň svojho života. Každý z nás vnútorne cíti, že rodinné zázemie je to, čo všetci bytostne potrebujeme. Preto chcem, aby sme vrátili život do rodín, vrátili zázemie deťom a zabezpečili dôstojný život seniorom. Aby sme vrátili jedinečnú identitu kraju, s ktorou sa spájajú tradičné hodnoty a ktorá je multigeneračná.

Chcem iný kraj. Iný Košický kraj, ako ste ho poznali doteraz. Chcem vám ponúknuť iný život, dôstojnejší a inšpiratívnejší, založený na tolerancii a ľudskej dôstojnosti. Iný kraj, ktorý podporuje rodiny, rozvoj komunít, národnú a národnostnú hrdosť a dbá na najzraniteľnejších obyvateľov. Mal som v živote šťastie, že som mal možnosť pracovať v popredných globálnych spoločnostiach a stretávať zaujímavých, nápaditých a kreatívnych ľudí. A túto svoju skúsenosť vám chcem ponúknuť prostredníctvom iného prístupu k vám, iným prístupom k riešeniu problémov a predostretím inej perspektívy riadenia Košického kraja.

Ja osobne som človek, ktorý si zakladá na dôslednej analýze. Každý svoj krok si dobre premyslím a zanalyzujem. Ale samotná analýza nás vie iba navigovať, naviesť na správnu cestu a poskytnúť nám odborné riešenia. Čo ďalej potrebujeme, sú ľudia. Ľudia, ktorí vedia odborné návrhy pretaviť do praxe a bežného života. Ľudia, čo sú ochotní tvrdo pracovať a ísť za spoločným cieľom. Dávno ma prešli ilúzie o tom, že jeden človek dokáže zmeniť svet. Stále to musí byť spoločné úsilie skupiny ľudí. Aj preto som veľmi rád, že je nás tu dnes tak veľa. Každý jeden človek za mnou má svoj príbeh, svoju komunitu, svoje ciele a vízie, ktoré chceme s vašou pomocou preniesť do spoločného cieľa – iného, dobre fungujúceho Košického kraja.

Chcem vás všetkých vyzvať, obyvatelia a obyvateľky KSK, k debatám so mnou a s kandidátmi, ktorí za mnou stoja, aby sa nám podarilo v čo najlepšej a najväčšej možnej miere realizovať zmeny a zabezpečiť rozvoj nášho Košického kraja. Sám to nedokážem, ale spolu s vami určite áno. Postupne budeme predstavovať konkrétne riešenia a opatrenia pre iný Košický kraj. Preto chcem viesť s vami debatu o víziách a riešeniach pre náš kraj, nie o tom, kto na koho strane stojí. Nech sú tieto voľby súťažou vízií a plánov o rozvoji kraja.

Môj životný príbeh je podobný tisícom východniarov, ktorí opustili svoj rodný kraj či už kvôli práci alebo v hľadaní lepšieho, dôstojnejšieho a inšpiratívnejšieho života. Ja sám som odišiel pred vyše 20 rokmi do zahraničia, aby som sa po čase vrátil na Slovensko a zúročil svoje skúsenosti vo verejnej službe. Mal som možnosť ich využiť v oblasti IT, školstva


a zdravotníctva. Preto dobre poznám pomery na Slovensku, i u nás doma – v Košiciach. Rozhodol som sa pred vás predstúpiť, milí obyvatelia a obyvateľky Košického kraja, plný odhodlania a skúseností, ktoré som za ten čas nadobudol, aby som vám ponúkol iné, moderné a dynamické myslenie vo vedení Košického samosprávneho kraja.

V priebehu rokov strávených v zahraničí alebo pri práci v hlavnom meste som mal možnosť sledovať, aký dopad táto vynútená migrácia zanecháva na našich rodinách a na východnom Slovensku. Nemyslím teraz na ekonomický rozmer, ale mám na mysli najmä dopad na rodiny a medziľudské vzťahy. Život v Košickom kraji sa stal slobodnejším pre jednotlivca, ale menej stabilným pre rodiny. V priebehu posledných 20 rokov nastal presun z väčších rodín a komunít, ktoré pomáhali chrániť svojich najzraniteľnejších členov do menších domácností, rozdelených rodín alebo k individualizmu. Dôvody sú prosté. ”Trh” si žiada, aby sme boli “mobilnejší” a mohli venovať viac času práci a spotrebe. Toto nikdy nebolo typické pre východniarov, ktorí boli vždy rodinne a komunitné založení. Bolo pre mňa nepredstaviteľné, aby sme pred 20 – 30rokmi rozprávali napríklad o chronickej osamelosti seniorov.

Preto som sa rozhodol Košickému kraju vrátiť to, čo mi kraj dal a pridať k tomu ešte niečo navyše, čo bude zodpovedať požiadavkám moderného kraja 21. storočia. Mám snahu ponúknuť ľuďom, žijúcim v Košickom kraji, rodinné zázemie. Vytvárať podmienky, aby sa mladí ľudia so skúsenosťami vracali späť domov, tak ako som to urobil ja. Aby sa potenciál šikovných ľudí koncentroval doma, aby sa Košický kraj stal pre nich atraktívny. Aby bol ešte dostupnejší, zdravší a kvalitnejší pre ľudí, ktorí tu ostali žiť, pracovať či študovať a chcú tu prežiť príjemnú jeseň svojho života. Každý z nás vnútorne cíti, že rodinné zázemie je to, čo všetci bytostne potrebujeme. Preto chcem, aby sme vrátili život do rodín, vrátili zázemie deťom a zabezpečili dôstojný život seniorom. Aby sme vrátili jedinečnú identitu kraju, s ktorou sa spájajú tradičné hodnoty a ktorá je multigeneračná.

Chcem iný kraj. Iný Košický kraj, ako ste ho poznali doteraz. Chcem vám ponúknuť iný život, dôstojnejší a inšpiratívnejší, založený na tolerancii a ľudskej dôstojnosti. Iný kraj, ktorý podporuje rodiny, rozvoj komunít, národnú a národnostnú hrdosť a dbá na najzraniteľnejších obyvateľov. Mal som v živote šťastie, že som mal možnosť pracovať v popredných globálnych spoločnostiach a stretávať zaujímavých, nápaditých a kreatívnych ľudí. A túto svoju skúsenosť vám chcem ponúknuť prostredníctvom iného prístupu k vám, iným prístupom k riešeniu problémov a predostretím inej perspektívy riadenia Košického kraja.

Ja osobne som človek, ktorý si zakladá na dôslednej analýze. Každý svoj krok si dobre premyslím a zanalyzujem. Ale samotná analýza nás vie iba navigovať, naviesť na správnu cestu a poskytnúť nám odborné riešenia. Čo ďalej potrebujeme, sú ľudia. Ľudia, ktorí vedia odborné návrhy pretaviť do praxe a bežného života. Ľudia, čo sú ochotní tvrdo pracovať a ísť za spoločným cieľom. Dávno ma prešli ilúzie o tom, že jeden človek dokáže zmeniť svet. Stále to musí byť spoločné úsilie skupiny ľudí. Aj preto som veľmi rád, že je nás tu dnes tak veľa. Každý jeden človek za mnou má svoj príbeh, svoju komunitu, svoje ciele a vízie, ktoré chceme s vašou pomocou preniesť do spoločného cieľa – iného, dobre fungujúceho Košického kraja.

Chcem vás všetkých vyzvať, obyvatelia a obyvateľky KSK, k debatám so mnou a s kandidátmi, ktorí za mnou stoja, aby sa nám podarilo v čo najlepšej a najväčšej možnej miere realizovať zmeny a zabezpečiť rozvoj nášho Košického kraja. Sám to nedokážem, ale spolu s vami určite áno. Postupne budeme predstavovať konkrétne riešenia a opatrenia pre iný Košický kraj. Preto chcem viesť s vami debatu o víziách a riešeniach pre náš kraj, nie o tom, kto na koho strane stojí. Nech sú tieto voľby súťažou vízií a plánov o rozvoji kraja.