Rastislav

Vojna

Rastislav

Vojna

Rastislav

Vojna

56.

56.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

„Rýchly rozvoj nášho regiónu“

 • Diaľnica  Košice – Michalovce
 • Rozvoj a údržba infraštruktúry
 • Rozvoj cestovného ruchu
 • Oživenie a zviditeľnenie regiónu
 • Trvalo udržateľný regionálny rozvoj
 • Vybudovanie a dobudovanie vodovodov a kanalizácií
 • Čerpanie finančných zdrojov z fondov EÚ
 • Združenie a spolupráca zástupcov miest a obcí regiónu 
 • Realizácia cyklochodníkov a cyklotrás
 • Rozšírenie a modernizácia predškolských a školských zariadení
 • Rozvoj kultúry a športu aj v odľahlých častiach regiónu