Renáta

Lenártová

Renáta

Lenártová

Renáta

Lenártová

22.

22.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Moje priority v programe do KSK volieb:

Rekonštrukcia a modernizácia polikliník

Dostupnosť odborníkov na poliklinikách

Zníženie administratívy a zefektívnenie komunikácie zo strany KSK pre ambulantných lekárov.

Zvýšenie počtu miest pre umiestnenie seniorov do DSS Rozšírenie sociálnych služieb v rámci Košice IV