Róbert

Čarný

Róbert

Čarný

Róbert

Čarný

15.

15.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

  • Podpora regionálneho športu so zameraním na výstavbu moderných športovísk a rozvoj mládežníckych klubov
  • Presadzovanie opráv súčasnej infraštruktúry v regióne Abov s následným cieľom vybudovania nových dopravných sietí
  • Kultúrny rozvoj regiónu Abov, ktorý bude prebiehať prostredníctvom podpory občianskych združení, klubov či zborov zaoberajúcich sa kultúrnymi tradíciami
  • Zriadenie strednej školy, ktorej absolventi sa budú môcť uplatniť v novovybudovanom závode Volvo
  • Vybudovanie domovu sociálnych služieb v Čani, ktorý by kapacitne dokázal prijať väčší počet ľudí aj z priľahlých obcí
  • Spolupráca s lokálnymi poľnohospodármi a následná výpomoc pri ich činnosti