Róbert

Moro

Róbert

Moro

Róbert

Moro

12.

12.

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce

Kandidát na poslanca mesta MČ Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce