Róbert SUJA: “BOJ SO SUCHOM BUDE AJ NA PLECIACH KRAJA, CESTOU SÚ STRATEGICKÉ VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA AJ RYBNÍKY, MUSÍME KONAŤ TERAZ!”

Róbert SUJA: “BOJ SO SUCHOM BUDE AJ NA PLECIACH KRAJA, CESTOU SÚ STRATEGICKÉ VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA AJ RYBNÍKY, MUSÍME KONAŤ TERAZ!”

Teploty atakujúce takmer 40 stupňov Celzia, týždne bez zrážok, vyschnuté potoky, či rieky a následné prívalové dažde. Problémy, ktoré začínajú sužovať Slovensko sme doteraz nepoznali, boli príznačné skôr pre južnú Európu, dnes sú realitou aj v Košickom kraji. Róbert SUJA navštívil rieku Bodva, aby sa presvedčil o vplyvoch dlhotervajúceho sucha na naše potoky a rieky. Ďalším prejavom sucha v Košiciach je aj Myslavský potok, ktorého prietok je už tiež minimálny. Investície do životného prostredia dostávajú nový rozmer, okrem ekologického pre mnohých aj bytostne dôležitý pre prežitie v nasledujúcej dekáde, aj preto sú jednou z jeho priorít v napĺňaní vízie #inýKRAJ.

„Po diskusiách s odborníkmi naprieč Slovenskom v poslednom týždni, som osobne navštívil miesta, kde sa v okolí Košíc sucho prejavuje najviac. Nejde len o znížené hladiny v potokoch, kde trpia živočíchy ako raky, či ryby a ekosystémy ktoré miznú. Tieto prejavy sú ďalekosiahle – takmer vyschnuté studne v okoliach riek, vplyv na poľnohospodárstvo, zver, či nás ľudí sú značné. Klimatická kríza sa prejavuje aj takto a preto musíme začať robiť naozaj rýchlo a aktívne všetko preto aby sme zhoršovanie odvrátili, ďalšie desaťročia budú skúškou toho, čo sme pre zmiernenie spravili teraz.“ povedal Róbert SUJA.

Róbert Suja zdôraznil, že korytá riek vysychajú po dlhých rokoch a nejde len o technický problém, pretože tisíce živočíchov prichádzajú o život a svoj prirodzený životný priestor. Podobný osud postretol už aj potok v mestskej časti Myslava v Košiciach, to znamená, že nejde o nejakú anomáliu, ale trend, s ktorým sa musíme čím skôr vysporiadať. Na druhej strane rýchlo spadnuté zrážky v krátkom čase sú prejavom zúriacej ekologickej nerovnováhy. Len my, ľudia, ktorých sa to týka budeme vedieť aktívne zmierniť tieto prejavy do budúcnosti.

„Po porade s odborníkmi na vodné hospodárstvo, životné prostredie a s mojim tímom máme plán ako zabrániť miznutiu vody a vysychaniu na vodných tokoch Košického kraja. Aktívne vodozádržné opatrenia budú kľúčom k zastaveniu vysychania vodných tokov, ale budú slúžiť aj ako rezervoár pre rýchlo spadnuté zrážky, či ekosystémy pre živočíchy a zdroje vody pre zver a vtáctvo.“

Spolu s mnohými odborníkmi prichádza Róbert SUJA a #inýKRAJ s riešeniami zelených vodozádržných opatrení v lesoch, vsakovaním pozdĺž cestnej siete, zachytávania vody zo striech budov, ale aj s inovatívnym návrhom budovania krajskej infraštruktúry rybníkov všade tam kde to pomôže, ktoré môžu byť veľmi dôležitým prvkom stability zadržiavania vody v krajine a plnia hneď niekoľko funkcií:

  • Počas zrážok zachytia veľké množstvo vôd a odťažia potoky a rieky od veľkých prietokov na ich tokoch
  • Je preukázané, že okolie vodných plôch výrazne znižuje teploty o niekoľko stupňov Celzia

  • Stovky hektárov vodných plôch počas obdobia sucha, dokáže dodávať aspoň minimálne prietoky vôd, ktoré tieto potoky a rieky bytostne potrebujú, aby živočíchy prežili týždne bez zrážok

  • Počas celého roka poskytujú útočisko pre ryby, živočíchy, vtáky, zver a sú prvkom tvorby krajiny a rozvoja turizmu a obyvatelia ich môžu spolu s deťmi pozorovať v ich životnom priestore

  • Cesty a prepoje medzi týmito rybničnými ekosystémami by mohli byť ideálnou cyklotrasou pre voľný čas v prírode, aby návštevníci kraja mali kam a za čím cestovať bicyklom, …

Ak dokáže kraj kupovať realitné objekty kúpeľov bez doposiaľ žiadneho hmatateľného rozvoja, alebo voziť ľudí autobusmi aby sa mohli bicyklovať, môže začať robiť naozaj niečo logické a rozvojové. Zvedenie vody zo striech zopár škôl na boj s prejavmi sucha naozaj nestačí.

„V prípade presadenia môjho programu pre obyvateľov kraja iniciujem založenie Krajského centra pre zmierňovanie klímy, ktoré bude mať spolu s odborníkmi z praxe za cieľ odborne posúdiť najvhodnejšie miesta pre rozvoj infraštruktúry zadržiavania vody v krajine, získanie právnych titulov a zdrojov pre zmierňovanie dopadov klímy. Vybudovanie takýchto opatrení, budú mať za cieľ aj rozvoj turizmu a rybného hospodárstva v kraji. Máme dostatok odborníkov, zdrojov EÚ, či vôle riešiť tento závažný problém, ktorý sa týka naozaj každého. Ak som Vám hovoril o tom, že to bude #inýKRAJ ako ste ho poznali, toto sú prvé opatrenia, ktorými Vás chcem presvedčiť o akútnosti iného prístupu aký ste poznali doteraz.“ zdôraznil Róbert SUJA riešenia pre Košický kraj.

Prečo by sme mali kupovať ryby z Maďarska, keď takýmito opatreniami vytvoríme podmienky aj pre chov rýb a dáme prácu ľuďom z Košického kraja? Začnime sa preto správať ako dobrý a zodpovedný hospodár k obyvateľom, prírode aj kraju. Jednou z ďalších tém bude aj pitná voda v Košickom kraji. HLAS – sociálna demokracia rieši aj zelené témy a prináša absolútne potrebné, a funkčné riešenia pre ľudí, aby sa nám žilo lepšie a bezpečnejšie. Róbert SUJA kandiduje na predsedu Košického samosprávneho kraja, aby Vám priniesol #INÝKRAJ ako ste ho poznali doteraz!