Soňa

Jenčušová

Soňa

Jenčušová

Soňa

Jenčušová

2.

2.

Kandidát na poslanca mesta MČ Lorinčík, Myslava, Pereš

Kandidát na poslanca mesta MČ Lorinčík, Myslava, Pereš

Miestne zastupiteľstvo:
– zvýšiť bezpečnosť na frekventovaných prechodoch pre chodcov v Myslave ( FRESH, prechod pri
cintoríne)
– zrekonštruovať a sprístupniť multifunkčné ihrisko za kultúrnym domom, vybudovať športové a
spoločenské zázemie aj v časti Na kope
-obnoviť programy pre seniorov- zaviesť športové programy (nordic walking)
-dobrovoľnícke aktivity pre zlepšenie život v MČ Myslava
Mestské zastupiteľstvo:
– podpora športu, športových klubov a športových podujatí v celom meste
-výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry ( Fond na podporu športu, Eurofondy)
– podpora opatrení na zlepšenie životného prostredia v meste- výsadba stromov znižujúcich teplotu a
udržiavacích vodu v meste
– zlepšenie pracovných podmienok učiteľov na školách
Stačí to takto, alebo ešte pridám 2 vety o sebe?
napr.
Volám sa Soňa Jenčušová,
v rodnom meste Košice žijem 45 rokov, z toho v mestskej časti Košice- Myslava 21 rokov.  V
súčasnosti  pracujem ako učiteľka  na základnej škole a zároveň ako  golfová trénerka, a aj preto, ak
získam Váš hlas budú pre mňa  najdôležitejšie tieto témy.
ďakujem krásne za spätnú väzbu