Stanislav

Kandrik

Stanislav

Kandrik

Stanislav

Kandrik

24.

24.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Už 8 rokov pracujem ako prednosta mestského úradu. Svoju prácu vnímam ako poslanie. Vždy konám so zreteľom na záujmy verejnosti, ktorá vie, že sa na mňa môže obrátiť s dôverou. Svoje odborné znalosti, energiu a inovatívne myslenie využívam v praxi. Na verejnosti vystupujem profesionálne, objektívne, so znalosťou veci, počúvam ľudí a chcem aby porozumeli tomu čo hovorím. Vnímam ich potreby, ciele a starosti. Nesľubujem všetko všetkým. Mojim zámerom je vytvárať nové zariadenia pre seniorov. Mám záujem pokračovať v oprave a údržbe ciest II. a III. triedy v našom regióne a zároveň kontrolovať stav mostov. Uvedomujem si, že v našom regióne je nedostatok praktických lekárov pre deti a dospelých a je dôležité tento stav zmeniť. Mojim cieľom je získavať a využívať finančné zdroje z KSK a eurofondov pre náš región, tiež pokračovať v dobre rozbehnutých projektoch a zapojiť mladých do aktívneho spoločenského diania. 

Profesionalita, ochota, dôvera a inovácie.
Hľadám riešenie Vašich problémov.
Nech je Spiš opäť perlou Slovenska.