Štefan

Bašták

Štefan

Bašták

Štefan

Bašták

2.

2.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

– som 65 ročný stavebný inžinier

– 28 rokov  pôsobím ako starosta obce Slavošovce

– som poslancom VÚC a pôsobím v týchto komisiách: v dopravnej, dotačnej a v komisii regionálneho   

    rozvoja 

– pôsobím ako predseda Rady zamestnanosti v Rožňave na ÚPSVaR

– som štatutárom sociálneho podniku v obci Slavošovce

– som členom Dozornej rady Bytového družstva v Rožňave

– ako člen komisií pri VUC sa snažím rovnomerne a spravodlivo rozdeľovať finančné regionálne 

  príspevky do  jednotlivých regiónov 

– mám záujem podporovať  rozvoj turizmu, cestovného ruchu v našom kraji

– chcem presadzovať dobudovanie cestnej infraštruktúry, ciest, dobudovanie vodovodov a

   kanalizácií v každej obci 

– v mojom záujme je podieľať sa na legislatívnych zmenách v oblasti sociálnej politiky.