Štefan

Ferencsik

Štefan

Ferencsik

Štefan

Ferencsik

5.

5.

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever

Kandidát na poslanca mesta MČ Džungľa, Kavečany, Sever