Timea

Sotáková

Timea

Sotáková

Timea

Sotáková

7.

7.

Kandidát na primátorku mesta Michalovce

Kandidát na primátorku mesta Michalovce

45.

45.

Kandidát na poslanca KSK

Kandidát na poslanca KSK

Moje meno je Tímea Sotáková, pracujem ako podniková právnička a rozhodla som sa kandidovať na post poslankyne KSK z dôvodu pomôcť nášmu kraju, najmä v tom, aby mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku neodchádzali za prácou do zahraničia, ale zostali žiť tu doma so svojimi rodinami.   

Som rodená Michalovčanka, žijem tu celý svoj život. Tu  som sa narodila, vyrastala, študovala som v Košiciach. S manželom vychovávame naše dve  úžasné deti. V kresťanskom/cirkevnom zbore pracujem s deťmi ako učiteľka/katechétka v nedeľnej škole/besiedke a som aj členkou kresťanského spevokolu. V súčasnosti som aj mestskou poslankyňou a okresnou predsedníčkou strany HLAS – sociálna demokracia. 

Z pozície okresnej predsedníčky, často spolupracujem so starostami obcí a preto veľmi dobre poznám problémy, ktoré trápia ľudí v našom kraji. Je to hlavne vysoká nezamestnanosť a tú by som chcela vyriešiť podporovaním nových investorov, zamestnávateľov a miestnych podnikateľov 

 • Zvýšenie zamestnanosti podporovaním nových investorov, zamestnávateľov a miestnych podnikateľov 
 • Vrátiť turistov na Zemplínsku Šíravu – Rozvoj cestovného ruchu
 • Pomoc pre obce a mestá aktívnym čerpaním eurofondov a plánu obnovy 
 • – Zvýšiť kvalitu služieb pre všetkých seniorov a sociálne slabších obyvateľov
 • Podpora dostavby diaľnice k hraniciam s Ukrajinou
 • – Dobudovanie kanalizácie v obciach – v 80 % obcí stále chýba
 • – Vybudovanie cyklotrás a cyklochodníkov 
 • – Rozšírenie a modernizácia predškolských a školských zariadení
 • – Rozvoj kultúry a športu aj v odľahlých častiach regiónu
 • – Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obciach
 • – Prístup k primárnej lekárskej starostlivosti aj v odľahlých obciach